Eestlaste ja kõigi teiste EL-i rahvaste jaoks tähendab see seda, et nende mobiilidesse tekib digitasku ehk wallet'i laadne kaust, kus on rida digiidentiteediga seotud andmeid ja tõendeid alates isikuandmetest, millega saab näiteks oma vanust tõendada Barcelona ööklubis, ja lõpetades digitaalse autojuhiloaga, mille kehtivust saab mobiilist ette näidata Saksamaa liikluspolitseinikule. Miks mitte ka haridust tõendavad digidokumendid, millega mis iganes Euroopa ülikooli astuda.

„Ehk tegu on katsega leppida kokku ühtsed reeglid ja standardid, et luua võimalused üle EL-i kasutatavate koosvõimeliste digitasku-teenuste pakkumiseks," ütles Fortele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Need taskud ehitatakse üles liikmesriikide väljaantavate digiidentiteetide põhjal, ehk Eesti ID-kaart ja muud eID lahendused ning ka teiste riikide omad ei kao kuhugi ära, vaid kõikidele riikidele lisandub kohustus mingeid selliseid vahendeid oma inimestele pakkuda. Ehk siis: avalike teenuste ja teatavate erateenuste jaoks saab Euroopa digiidentiteedi tunnustamine kohustuseks.

Täna on umbes pooltes EL-i riikides eID lahendused juba olemas, aga ülejäänutel pole. Praegu kasutatakse vaid 14 liikmesriigis teatatud e-identimissüsteeme, mis katavad ligi 60% EL-i elanikkonnast.

Kokkuvõttes avaneb Euroopas võimalus viia paberdokumendid näiteks juhiload digitaalsesse vormi ja neid mugavalt kaasas kanda ja esitada ka piiriüleselt.

Kõige selle aluseks on eIDASe määrus (e-identifitseerimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusmeetmete määrus), mida Euroopa Komisjon praegu uuendamas on. Selle määruse probleem on aga see, et ta küll ütleb, milline on turvaline e-identimissüsteem, aga ta ei näe liikmesriikidele ette kohustust seda oma inimestele pakkuda.

Seetõttu eID olemas ainult pooltes riikides ja nii on väga keeruline pakkuda EL-is turvalisi piiriüleseid teenuseid.

Ajalises plaanis on eesmärgiks võetud, et liikmesriigid lepivad komisjoniga kokku Euroopa digiidentiteedi raamistiku rakendamise tööriistade paketis 2022. aasta septembriks-oktoobriks. Edasi läheb juba katseprojektide käivitamiseks.

Kõikvõimalikke küsimusi ja vastuseid selle kukru kohta saab lugeda siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid