Eesmärk on saada California võrdse töötasu seaduse (California Equal Pay Act) alusel kamba peale "üle 600 miljoni USA dollari" – ehk üle 490 miljoni euro – kahjutasu, kuna neil on olnud sarnast kohta täitvatest meeskolleegidest tillemad palgad ja vähem võimalusi (kiireks) edutamiseks.

Väidetavalt teenisid naised aastas kuni umbes 13 800 eurot vähem kui sarnaseid ametikohti täitvad mehed.

Pisemad palgad õrnema soo esindajatele sündisid väidetavalt nende varasemate palkade põhjal, mida Google miskipärast arvesse võttis. (Eestis vist ennekuulmatu komme?) Firma ei kasutavat sellist võtet enam 2017. aastast, aga palgalõhe olla säilinud.

Kollektiivhagini jõudmise surusid läbi neli naist, sellega võib liituda aga kuni 10 800 naist, kes töötanud Google'is eri ametikohtadel alates 2013. a. Mida rohkem naisi liitub, seda vähem igaüks hüvitist saada võib muidugi, sest kahjunõue jääb suuruselt samaks.

Hagi alustasid kolm naist, kes kohtus kaotasid. Kui lisandus neljas, jõudsid nad loodetud eesmärgini. Järgmiseks on vaja reaalselt kohtu ette pääseda, milleks avaneb võimalus järgmisel aastal.

Google on varemgi pidanud "kukrut kergitama", et palgavahe eest trahvi maksta. Sh veidi üle 2 miljoni euro tänavu ja praeguses rahas umbes 8,28 miljonit eurot tunamullu.

Google'i juhtkond on enda väitel viimased kaheksa aastat tegelenud palga- ja preemiasummade analüüsimisega ühtlustamise eesmärgil. Näiteks mullu hakkasid tänu sellele rohkem tasu saama "pea igast demograafilisest grupist" kokku 2352 töötajat.