Teiste riikide kodanikest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 27 372 inimest ja määratlemata kodakondsusega inimestest 14 651 inimest, selgub ministeeriumi statistikast.

Määratlemata kodakondsusega isikud on Eestis reeglina need, kes pole pärast Nõukogude Liidu lagunemist tahtnud siiamaani võtta ei Eesti ega Venemaa kodakondsust – kas siis tahtmatusest, vähesest keeleoskusest tingituna või pragmaatilistel põhjustel. Selliseid inimesi elab Eesti täna ligikaudu 69 000 ning seega on neist vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud viiendik.

Mis puutub teiste riikide kodanikesse, siis pole oluline, kas nad on Eestis alaliselt või ajutiselt, kas nad töötavaid või õpivad – kui neil on isikukood, saavad nad aja panna kirja digilugu.ee portaalis või telefoni 1247 kaudu.

Kui isikukoodi ei ole, on kaks võimalust:

* leida lehel https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ endale lähim vaktsineerimispunkt ja võtta nendega ise ühendust ja aeg broneerida.

* Helistada numbrile 1247, nemad koguvad info ilma isikukoodita välismaalaste kohta kokku ja edastavad tervisekeskus Qvalitasele, kes siis omakorda ise ühendust võtab ja vaktsineerimiseks aega pakub.

Eilehommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 437 731 inimest, neist kümnendik seega mittekodanikud.