„Tõepoolest on amet pöördunud Eesti Rahvusringhäälingu poole, et antud saatelõik üldsusele kättesaadavatest allikatest eemaldataks," ütles vastuseks Forte küsimusele PTA esindaja Elen Kurvits.

Jutt käib 20. märtsil eetris olnud saatest, kus käidi külas kaluril, kellega koos võeti veest välja võrgud ning tagasi jõudes asuti kala ette valmistama, et temast süüa teha. Saates on näha, kuidas lauale pandud kala uimi liigutab ning rookimise ajal siputama hakkab. Selle peale hoiab kalur kala käega kinni ning jätkab intervjuu andmist ja ka rookimist.

„Nimetatud saatelõik on vastuolus loomakaitseseadusega, mistõttu ei pea põllumajandus- ja toiduamet elusa kala rookimise näitamist rahvusringhäälingus kohaseks," märkis Kurvits.

Saatelõigule juhtis ameti tähelepanu loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

"Ükski elusolend ei peaks kogema sellist kohtlemist ega pikka ja piinarikast surma," sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. "Saates nähtu näitab selgelt, et kaladesse ei suhtuta kui elusolenditesse, vaid kui elututesse objektidesse. Tegelikult on kalad tundevõimelised loomad nagu inimesedki ja nemadki tunnevad valu. Kalade julmast kohtlemisest tuleb rääkida avalikult, sest kalad väärivad rohkem tähelepanu ja paremat suhtumist."

PTA saatis pöördumise ERRile möödunud nädala reedel, seni pole viimane saatelõiku (10. minutil) eemaldanud.

„Ma täpsemat vastust siiski täna ei saa anda, [kui et] tegeleme teemaga ja otsime parimat lahendust," ütles ERRi pressiesindaja Polle-Mai Helemäe.

Looma suhtes lubamatu tegu on loomakaitseseaduse järgi looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. Loomi tuleb surmamisel ja sellega seotud toimingutes säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest. Kalu loetakse seaduse kohaselt loomadeks.