Portaalis digilugu.ee tuli kõigil, kes täna oma terviseandmeid vaadata või eriarstile aega kinni panna soovisid, oodata kohati enam kui tund aega, enne kui kasutusele võetud queue-it.com lahendus nad keskkonnale ligi lasi. Asi selles, et terviseportaali eest vastutav TEHIK oli otsustanud portaali korraga rohkem kui 5000 inimest mitte lubada. Ootejärjekorras oli aga vahepeal enam kui 12 000 inimest.

ITL: kuskil on nähtavasti üks iganenud rakendus

Infotehnoloogiaettevõtete katusorganisatsiooni ITL president Juhan-Madis Pukk ütles Fortele, et 5000 samaaegset kasutajat ei tohiks suuremale osale tänapäevastest rakendustest probleem olla.

„Alati on olemas võimalusi ja seadistusi mis koos arvutusressursi skaleerimisega võimaldavad sellist kasutajate arvu teenindada. Tõenäoliselt on kuskil taustal üks väga iganenud lahendus, mis võimalused lukku paneb," arvas Pukk.

Ta märkis, et alternatiivselt oleks olnud võimalik paar kuuga ka eraldiseisev rakendus luua, ja vanu lahendusi üldsegi mitte koormata.

„Kahjuks on aga tänane olukord riigihangete läbiviimisel selline, et alati pole ka 6 kuuga võimalik töödega isegi alustada. Heaks näiteks sellest on Hoia äpi saatus," sõnas ta.

E-riigi akadeemia: järjekordi tuleks tulevikus lühendada

E-riigi akadeemia tehnoloogia valdkonna vanemekspert Heiko Vainsalu arvas, et tõenäoliselt ei osatud digiregistratuuri ehitamisel säärast üleriiklikku kampaaniat ette näha ja lähtuti tavaolukorrast, kus registratuuri kasutamine on hajutatud.

„Muidugi tahaks, et kõik oleks kõigile ja kohe ja alati kättesaadav, aga selliste teenuste hinda me taluda ei suudaks," arvas ta.

Iga infosüsteemi disainimise ja ehitamise käigus on Vainsalu arvates vajalike koormuste hindamine üsna tänamatu tegevus. Põhjus peamiselt selles, et ressurssi - raha, IT-taristut, arvutivõrgud, tugipersonali - ei ole üldjuhul selle jaoks, et kõigiks võimalikeks koormusteks valmis olla.

Vainsalu märkis, et sellega on TEHIKu meeskond igati mõistlikult hakkama saanud, et tagada teenuse kasutatavus, isegi kui see tähendab osadele kasutajatele ootejärjekorda.

„Samas selleks, et vältida praegust digiregistratuuri kasutusstsenaariumi, tasuks kindlasti planeerida meetmeid, kuidas tulevikus analoogseid ootejärjekordasid lühendada ja suuta rohkem kasutajaid esimesel võimalusel ära teenindada. Lõplike ressurssidega situatsioonis on selliste piiride tundmine ja nende rakendamine igati otstarbekas," märkis ta.