Koroonaviiruse sekveneerimise andmed möödunud nädala lõpu seisuga näitavad, et tuvastatud on kokku kolm nakatumist India mutatsiooni viirustüvega. Neist üks n-ö tavapärase variandiga, mis kannab tähist B.617.1, ning kaks nakatumisjuhtumit on seotud ohtlikuma variandiga B.1.617.2.

B.1.617.2 juhtumitest oli üks sisse toodud Indiast ja teine Saksamaalt.

Just selle teise variandi on WHO nimetanud lühendiga VOC-ks (Variant of Concern).

Nimetatud kaks liini on leitud seni peamiselt Indias ning lahknesid üksteisest umbes eelmise aasta juulis. Tartu ülikooli molekulaarviroloog Aare Abroi ütles nädala lõpus Fortele, et neil kahel liinil on nii mitmeid ühiseid mutatsioone näiteks ogavalgu osas tähisega L452R, mis tagab parema seondumise retseptorile ehk rakkudele kui ka erinevaid.

Mille alusel kuulutati aga just B.1.617.2 murettekitavaks variandiks? Aare Abroi selgitas, et eelkõige peetakse seda liini murettekitavaks selle põhjal, et tema osakaal kõikidest sekveneeritutest kasvas kiiresti ning seda on täheldanud ka Ühendkuningriigi eri osades.

„Üle kogu UK oli see aprilli lõpu sekveneerimisandmete põhjal ligi 7% kasv alates nullist umbes poolteise kuu jooksul. Tõsi küll, ei ole selge, kas selline kiire kasv on tulnud peamiselt sissetoodud juhtude ja nende lähikontaktsete kiirest kasvust või viiruse paremast nakatamisvõimest," ütles Abroi.

Senistest teadmistest võib aga tema sõnul juba praegu tuletada, et B.1.617.2 pageb neutraliseerivate antikehade eest, kuid oluliselt kehvemini kui LAV-i variant. Vähemalt Pfizer on teatanud, et tema vaktsiin on tõhus ka viiruse LAV-tüve suhtes.

„Tulenevalt L452R omadustest seonduda tugevamalt retseptorile, nakatab B.1.617.2 ilmselt kergemini kui "harilik" tüvi. Tõsi küll, viimasel ajal sellist „harilikku tüve" enam ei esine, sest enamikel tüvedel on mõni omadus selgelt parem kui „harilikul tüvel" ehk eelmise kevade või sügise tüvedel," ütles teadlane.

Mis puutub teistesse viirusetüvedesse, siis Eestis on tuvastatud 3213 UK mutatsiooniga viirustüve ning 64 LAV-i mutatsiooniga viirustüve neist 37 kohalikku ning 27 sisse toodud juhtu.

TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi 96,6%. UK mutatsiooniga viirustüve levik on Eestis seega laialdane ja domineeriv.

Vähemalt Pfizeri vaktsiin on seni avaldatud andmete põhjal tõhus kõikide koroonaviiruse tüvede puhul.