„Pärast kõigi olemasolevate andmete, sealhulgas Euroopa kõrvaltoimete andmebaasi (EudraVigilance) edastatud teatiste ja teaduskirjanduses avaldatud andmete hindamist leidis Euroopa ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC), et vaktsiini ja näoturse vaheline põhjuslik seos on võimalik," teatas ravimiamet.

Näoturse tekkimist on pärast vaktsineerimist kirjeldatud inimestel, kes on varasemalt saanud kosmeetilisi täitesüste näo piirkonda.

PRAC soovitab seetõttu täiendada nii Comirnaty ravimi omaduste kokkuvõttet ning patsiendi infolehte.

Vaktsiinist saadava kasu ja riski suhe jääb muutumatuks.

Eestis on Comirnaty vaktsiini süstitud 325 378 annust, kõrvaltoimete teatiste arv on 1105.