„Vaktsineerimist tõendava QR-koodiga on esmakordselt võimalik kinnitada, et seal olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed," selgitas sotsiaalministeeriumi IT-üksuse TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Digiloos luuakse kasutajatele PDF-formaadis vaktsineerimistõend ka juhul, kui nad on saanud vaid ühe vaktsiinidoosi.

Loodud QR koodi kontrollimiseks pole vaja näiteks piirivalvuril teha muud, kui suunate sellele oma mobiiltelefoni kaamera – selle järel avaneb unikaalse URL-iga veebileht, millel on näha, et blockchaini tehnoloogias loodud sertifikaat on usaldusväärne, lisaks vaktsineeritu isikukood, vaktsineerimise aeg ja asukohariik, vaktsiinitüüp, vaktsineerimiste arv jms. Variant kaks: liikuda mobiiliga või arvutiga aadressille vg.digilugu.ee ja seal QR-kood sisse skaneerida.

Juunis luuakse võimalus lisada samasse tõendisse ka kinnitatud info COVID-19 testitulemuste või läbipõdemise kohta.

Jaaguse sõnul saavad tõendi endale genereerida hetkel vaid vaktsineeritud inimesed neile tekib patsiendiportaalis selleks eraldi nupp.

„Pärast vaktsineerimist edastab tervishoiutöötaja tervise infosüsteemi immuniseerimise teatise, mille alusel saabki inimene endale selle tõendi genereerida," selgitas Jaagus.

Terviseminister Tanel Kiik rääkis, et vaktsineerimistõend on praegu mõeldud eeskätt piiriületusel vaktsineerituse tõendamise lihtsustamiseks ning sõltuvalt sihtriigis kehtivatest piirangutest võib anda vabastuse näiteks eneseisolatsioonist, nagu see on Eestis.

„Arutelud võimalike siseriiklike kasutusvaldkondade üle seisavad veel ees. Kindlasti ei tohiks erisuste tegemine olla kellegi suhtes diskrimineeriv olukorras, kus vaktsiin ei ole veel kõigile kättesaadav," ütles Kiik.

Vaktsineerimistõend ei ole eeltingimuseks riiki sisenemisel, samuti ei garanteeri see inimesele vabastust eneseisolatsioonist kõigis riikides tuleb alati arvestada võimalike piirangutega sihtriigis.

Eesti vaktsineerimissertifikaadi tehnilise lahenduse valmimine võimaldab Eestil olla aga valmis Euroopa Rohelise digitõendi kasutuselevõtuks. Selle kasutuselevõtuga luuakse piiriülene raamistik vaktsineerimiste, testimise ja läbipõdemise tõendite väljastamiseks, verifitseerimiseks ja tunnustamiseks, et lihtsustada Euroopa Liidu sisest liikumist.

Lahenduse platvormi nimega VaccineGuard tegi riigi jaoks tasuta ettevõte Guardtime. Selle tervisevaldkonna juhi Ain Aaviksoo sõnul on sertifikaadi moodul võimeline tagama vaktsiinide ja nendega seotud tõendite ehtsust kõikjal maailmas.

"Ka vaktsineerimise efektiivsust ja kõrvaltoimeid saab selle platvormi suure täpsusega reaalajas monitoorida igas riigis, sõltumata nende praegusest infotehnoloogia taristust," ütles Ain Aaviksoo.

Lisaks Guardtime'le on vaktsineerimistõendi arendusse panustanud ka Nortal ja Industry62.