Tallinna Tehnikaülikooli fiskaalse valitsemise professor Ringa Raudla uuris koostöös Põhja-Carolina Ülikooli teadlaste James Douglase ja Zachary Mohriga, kui tehnokraatlik on riigiametnike mõtteviis 19 Euroopa riigis. Teisisõnu huvitas uurijaid, kas ametnikud eelistavad näha otsuseid langetamas poliitikuid või oma ala asjatundjaid, kirjutab portaal ERR Novaator.

"Kõige madalam tehnokraatliku mõtteviisi tase on Taanis ja Saksamaal, mis tähendab, et nendes riikides ametnikud pigem arvavad, et olulisi otsuseid peaksid tegema poliitikud, mitte eksperdid," sõnas professor. "Kõige kõrgem on tehnokraatlik mõtteviis Horvaatias, millele järgnevad Eesti, Serbia, Ungari ja Leedu."

Kesk- ja Ida-Euroopa riigiametnike suurem poliitikapõlgus võrreldes Lääne-Euroopaga oli tema sõnul mõneti üllatav.

Raudla oletab, et siinkohal võib asi olla Kesk- ja Ida-Euroopa riikide suhteliselt lühikeses demokraatia kogemuses võrreldes küpsemate demokraatiatega. Teiseks oletab ta, et Kesk- ja Ida-Euroopas on ametnikud oma riigi poliitikute senises käitumises rohkem pettunud.