„UK tüve levimus tänaseks on 90 protsenti," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp vastuseks Forte küsimusele.

Terviseamet kinnitab, et Briti tüvi koodiga B.1.1.7 on tõrjunud tagaplaanile nii koroonaviiruse algtüve kui ka kõik teised muteerumise käigus tekkinud variandid.

Eesti on võtnud eesmärgiks sekveneerida ehk määrata tüvi 5 protsendil koroonaproovidest. 19. aprilli seisuga on sekveneerimisi tehtud 4282 positiivsel koroonaproovil.

Kui valdavaks saanud Briti tüvi on küll nakkav, allub see sarnaselt algvariandile hästi vaktsiinidele. Palju halvem on lugu näiteks LAV-i tüvega, mis on tuvastatud seni 45 korral ja mille vastu vaktsiinide tõhusus langeb kordades (täpsemalt artikli allosas toodud ülevaates). LAV-i tüve avastuste puhul on 19 kohalikud ja 26 välismaalt sissetoodud juhud.

Kõikidest positiivse testi andnud piiriületajate proovidele tehakse täna Synlabis kiire mutatsioonianalüüs, mille abil on võimalik 48 tunniga määrata, kas tegemist on mõne huvipakkuva tüvega, mis saadetakse siis edasi peamiselt Tartu ülikooli täpsemaks määratlemiseks ja mille korral antakse inimesele teada, et ta peaks ennast veelgi kindlamalt isoleerima ja kontakte vältima.

Mis puutub vaktsiinide ja eri viirusetüvede suhtesse, siis nagu öeldud UK tüve vastu toimivad need sama hästi või halvasti kui viiruse algse variandi vastu. Tuleb muidugi arvestada, et palju kära tekitanud AstraZeneca vaktsiini tõhusus on ka viiruse algversiooni suhtes vaid 60 protsenti, võrdlusena Pfizeri 95 vastu.

Täpsemalt selles ravimiameti ülevaates:

Comirnaty mRNA vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve (D614G) poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 95%. Uute tüvede puhul on laborikatsetes täheldatud vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade väiksemat neutraliseerimisvõimet. UK tüve puhul on neutraliseerimisvõime jäänud enam-vähem samaks, kuid Brasiilia tüve puhul vähenenud 6,7 korda. LAV-i tüve puhul on samuti näidatud 7,6 korda väiksemat antikehade neutraliseerimisvõimet.

COVID-19 Vaccine Moderna mRNA vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 94%. Vaktsiin on laborikatsetes näidanud UK tüve puhul väga head neutraliseerimisvõimet, kuid LAV-i tüve puhul on näidatud 6,4-9,4 kordset vähenemist ning Brasiilia tüve puhul 3,5 kordset vähenemist.

Vaxzevria (AstraZeneca) viirusvektoril põhinev vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 60%. Vaktsiiniga laboritingimustes tehtud katsed näitasid üheksa korda väiksemat neutraliseerimisvõimet LAV-i tüve puhul. Lisaks on kliinilistest uuringutest teada, et Lõuna-Aafrika uuringus täheldati sümptomaatilise haiguse ennetamisel vaktsiinil vaid 10%-list tõhusust. Samas ei ole teada, kui hästi hoiab vaktsiin ära LAV-i tüve puhul rasket haigestumist. UK tüve puhul on Vaxzevrial raske haiguse ennetamisel täheldatud samasugust tõhusust nagu algse viirustüve puhul.

COVID-19 Vaccine Janssen viirusvektoril põhinev vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 67%. Andmeid vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade neutraliseerimisvõime kohta pole, kuid vaktsiiniga tehtud kliinilised uuringud näitasid, et vaktsiini tõhusus on LAV-i tüve puhul 57%.