Tele2 Eesti juhi Chris Robbinsi hommikuse teate kohaselt olevat komisjoni otsuses esile tulnud sarnased argumendid, mida ettevõte on Eestis esitanud: "Eestis ülikiire interneti turg ei toimi. Olulise turujõuga Telia kontrollib turgu, kuna nende käes on ajaloolistel põhjustel infrastruktuur, kuhu nad ei lase konkurente ligi ülikõrgete hulgihindade ja füüsilist ligipääsu takistavate meetmete abil."

Samuti olevat Euroopa Komisjon Robbinsi väitel toonud välja, et TTJA poolt valitud hinnaregulatsiooni metoodika ei soodustavat õiglast konkurentsi, vaid loovat takistusi konkurentsi toimimiseks Eesti ülikiire interneti turul.

TTJA ja Telia kinnitasid Fortele, et Tele2 juht on andnud avalikkusele tegelikkusele kapitaalselt vastupidist teavet ehk teisisõnu - valetanud.

„TTJA ettepanek oli Telia määrata märkimisväärse turujõuga operaatoriks pea kogu Eesti territooriumil, kuid Euroopa Komisjon leidis - vastupidiselt täna avaldunud Tele2 Eesti pressiteates esitatud väidetele -, et konkurents suurema tarbijate arvuga turul Tallinnas pigem toimib ja TTJA ei peaks seal turgu reguleerima," kinnitas Fortele TTJA pressiesindaja Airi Ilisson.

Just märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramine tähendaks Teliale kohustusi kindlate hindadega oma taristut konkurentidele pakkuda. Vabal turul tal seda kohustust ei oleks.

Komisjon ei ole oma seisukohtades käsitlenud kiire interneti kättesaadavust Eestis ega operaatorite turupositsiooni kuritarvitamist, nagu väitis Tele2.

Ehk siis: TTJA on seni Eesti hulgiturgu käsitlenud ühtse piirkonnana, aga turu ja konkurentsi arengute kontekstis ei ole see täna enam adekvaatne ning tuleb komisjoni hinnangul üle vaadata.

Telia pressiesindaja Raigo Neudorf ütles, et kui maapiirkondades on sidevõrgu loomisesse üldjuhul investeerinud seni vaid Telia, siis suurematesse linnadesse on lisaks Teliale rajanud aktiivselt paralleelvõrke ka mitmed teised teenusepakkujad.

„Seega on klientidel võimalik valida mitmete erinevate püsivõrgu baasil internetiteenuste pakkujate vahel. Lisaks konkureerivad juba täna erinevad raadiovõrgu põhised lahendused püsivõrgu ühendustega," ütles ta.

Komisjon tõi oma seisukohas välja, et neile teadaolevalt on väga suur osa (vähemalt 75%) majapidamisi Eestis kahe püsivõrgu piirkonnas ja 50-55% koguni kolme või enama püsivõrgu piirkonnas. Iseäranis tihe on konkurents Tallinnas, kus elab 1/3 Eesti peredest.

Samas pole Euroopa Komisjon väljendanud oma hinnangus seisukohta Telia hulgihindade kohta, rääkimata sellest, et need oleks liiga kõrged.

Küll aga on Euroopa Komisjon varem kinnitanud seda, et kiirem kui 100 mbps internetiühendust on Eestis kõige kallim Euroopa Liidus.