Seoses haugi kudeajaga on merel ja siseveekogudel kuni 30. aprillini haugipüük keelatud. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtib haugipüügi keeld 5. maini.

„Paljud kalastajad ei jõua aga keeluaja lõppu ära oodata ning tahavad juba varem haugi püüdma minna. Keeluaegade seadmisel on lähtutud teadlaste soovitustest ja nendest tuleb kinni pidada, et kalavarud saaksid täieneda," ütles keskkonnaameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Aprillis ja mais Eesti läänerannikul toimuvatel reididel osalevad lisaks kohalikele inspektoritele kolleegid teistest maakondadest. Reidide ajal kontrollivad inspektorid nii kutselisi kalureid kui ka harrastuskalastajaid, samuti kontrollitakse Väinamerre püügile asetatud püügivahendite vastavust kehtivatele nõuetele. Ebaseaduslikud püügivahendid eemaldatakse püügilt ja nende omanikke karistatakse seaduses ette nähtud korras.

Järelevalve andmetel suureneb püügisurve haugile Väinameres oluliselt pärast haugile kehtestatud keeluaja lõppu. Eesti läänerannikule tulevad haugi püüdma harrastuskalastajad üle kogu Eesti.

Pahatihti ei peeta kinni haugile kehtestatud alammõõdust. Samuti võivad püütud haugikogused olla ebamõistlikult suured ja ületada harrastuskalastajate isiklikke vajadusi. Sel juhul tekivad probleemid kala müümisega, sest harrastuspüügil püütud kala ei ole lubatud müüa.

Näiteks 2020. aasta maikuus kontrolliti Väinamerel Saaremaaga piirnevatel merealadel 169 harrastuskalastajat, 12 kutselist kalurit ja 20 püügivahendit. Kontrollimisel keskenduti haugipüügile kehtestatud nõuete kontrollimisele. Tuvastati 17 õiguserikkumist, millest 14 panid toime harrastuskalastajad ja kolm kutselised kalurid. Õigusrikkumised olid seotud alamõõdulise haugi püügiga, harrastuskalapüügiõiguse eest tasu maksmata jätmisega, püügivahenditele kehtestatud nõuete rikkumisega ja püügipäeviku täitmise nõuete rikkumisega.

Vastavalt kalapüügieeskirja nõuetele on harrastuskalapüügil ja õngepüügil keelatud ühel isikul püüda ööpäevas rohkem kui 5 haugi. Haugi alammõõt on 45 cm. Harrastuspüügil püütud kala on keelatud osta ja müüa.