Eesti õhuväe ülema brigaadikindral Rauno Sirgi sõnul näitab hävitajate küllatulek ameeriklaste pühendumust ka keerulisematel aegadel.

"Mul on hea meel taas tervitada 48. hävitajate eskaadrit, mis paiknes Ämaris ka kuu aja eest toimunud õppuse raames," ütles Sirk.

Peamiselt Poolas toimuva õppuse rõhk on Ameerika lennuüksuste kiire ümberpaiknemise harjutamisel (ingl Agile Combat Employment). Hävitajate peaeesmärk Eestis oli harjutada lähiõhutoetuse protseduure õhutule-juhtidega, õhk-õhk-õhuoperatsioonide taktikalist juhtimist sihitajatega ja koostööd Ämari lennubaasiga.

Selliseid õppuseid korraldavad Ameerika Ühendriigid regulaarselt, et hinnata oma valmisolekut ning vajadusel täita julgeolekukohustusi. Samuti suurendavad need harjutused NATO liitlaste treenitustaset, mis on vajalik kriisidele reageerimiseks üle maailma.

48. hävitajate F-15E eskaader kuulub 492. hävitajate eskadrilli, mille kodubaas asub Briti kuningliku õhuväe baasis. Õppuse Agile Liberty ajal paiknevad hävitajad 32. taktikalises lennubaasis Poolas Laskis.

NATO liikmesriigid eraldavad õhuväe õppuste ja harjutuste, sh madallendude läbiviimiseks kindla osa oma õhuruumist. Ka Balti riikide valitsused eraldasid oma õhuruumis piirkonnad madallendude jaoks.

Madallende sooritatakse kokkuleppel Transpordiameti Lennundusteenistuse ja Lennuliiklusteeninduse AS-iga.