Seminaril esinevad TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik, TTJA ehitusosakonna peaspetsialist Riina Tamm ning TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski ja TTÜ nooremteadur Alo Mikola.

Vaatajate küsimused on oodatud sli.do keskkonna kaudu, seminaril vastatakse ka kuulajate küsimustele.

Seminari korraldavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet koostöös ja Tallinna Tehnikaülikool.