Harjutused toimuvad Ämari lennubaasi ümbruses ning Saaremaa ja Hiiumaa kohal ning mitte madalamal kui 1500 meetrit.

Lennumasinad harjutavad kaitseväe teatel siin „lähiõhutoetuse protseduure õhutulejuhtidega ning õhk-õhk õhuoperatsioonide taktikalist juhtimist sihitajatega".

48. hävitajate tiiba kuuluvate hävitajate alaliseks kodubaasiks on Suurbritannias Lakenheath'is paiknev Briti kuningliku õhuväe baas. Õppuse Agile Liberty ajal paiknevad hävitajad 32. taktikalises lennubaasis Laskis, Poolas.

NATO liikmesriigid eraldavad õhuväe õppuste ja harjutuste, sealhulgas madallendude läbiviimiseks kindlad osad oma õhuruumist. Ka Balti riikide valitsused on eraldanud oma õhuruumis piirkonnad madallendude sooritamiseks. Madallende sooritatakse kokkuleppel Transpordiameti Lennundusteenistuse ja Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsiga.