„Tõenäoliselt need pinged ja see surve, mis Ukrainale ja seeläbi ka laiemalt Euroopa julgeolekule avaldatakse, ei ole nädala, kahe või kolme küsimus see pingete foon jääb nähtavasti kestma vähemalt septembri lõpu või kuni oktoobrini," ütles Vseviov intervjuus „Vikerhommikule".

„Miks ma seda nii kindlalt väidan? Sel aastal on Venemaal plaanis suuremahulised sõjalised õppused Zapad, mis on suunatud just Lääne suunale, sealjuures meie piiride lähedale. Nii et [toimumas on] sõjaline surve ja aktiivsus, millest on väga keeruline välja lugeda positiivseid sõnumeid Lääne ja Venemaa suhetes. See jääb meil kestma mõneks ajaks, me peame olema valmis pikaajaliseks pingete kõrgendatud seisuks, kuhu me juba praegu jõudnud oleme," jätkas Vseviov.

Suhete põhi Lääne ja Venemaa vahel ei ole Vseviovi sõnul veel käes jätkub ebameeldiv ja ärev olukord.

Ka kaitseväe luurekeskus hoiatas hiljuti, et sel aastal võib seoses Venemaa korraldatavate õppustega eeldada Eesti naabruses julgeolekuolukorra pingestumist.

Luurekeskus viitab täpselt samuti strateegilise juhtimis-staabiõppusele, mis toimub sel korral lääne suunal. „Zapad 2021 aktiivne faas leiab aset 10.16. septembrini," kirjutab luurekeskus eelmisel nädalal avaldatud kaitseväe aastaraamatus.

Venemaa ettepanekul planeeritakse õppus korraldada nii Venemaa kui ka Valgevene ühtsel operatiiv-strateegilisel foonil.

„Manöövrite käigus on kavas harjutada ründeallüksuse ühistegevuse uusi viise kõrglinnastunud piirkonnas, hinnata uue ja moderniseeritud relvastuse ja sõjatehnika efektiivust ning üle võtta Venemaa ohvitseride lahingukogemusi," kirjutab luurekeskus.

Eesti piirist 28km kaugusel paiknev 76. ründedessantdiviis sai luure andmeil viimase aasta jooksul juurde kaks pataljonikomplekti BMD-4M ja BTR-MDM soomukit. Seega on diviisi seitsmest manööverpataljonist neli relvastatud kõige uuemate lahingumasinatega.

Ründedessantpolgu koosseisu kuulub üks õhudessantpataljon ja kaks ründedessantpataljoni. Praeguse seisuga on diviisis neli ründedessantpataljoni ja kõik need on relvastatud moderniseeritud lahingumasinatega. Õhudessantvägedes üldisemalt on prioriteediks saanud ründedessantüksused, millele viitab ka tankipataljonide loomine neis üksustes.

Luurekeskus märgib ka seda, et Venemaa on praegu siseriiklikult repressiivsem kui kunagi varem Nõukogude Liidu järgsel ajal. „Võimud võitlevad kriitilise meedia vastu, ahistavad rahumeelseid meeleavaldajaid, korraldavad sõltumatute rühmituste vastu mustamiskampaaniaid ja lämmatavad tärkavat kodanikuühiskonda trahvidega," leiab kaitseväeluure.