„Soovitan kindlasti eksamitele minna ka siis, kui need on vabatahtlikud. Ülikooli astumisel on riigieksam oluline ja isegi kui kohe pärast gümnaasiumit ei ole soovi õppimist ülikoolis jätkata, võib see mõte hiljem tulla," ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Tema sõnul moodustavad Tartu ülikooli sisseastujatest peaaegu poole need kandidaadid, kes ei ole lõpetanud gümnaasiumit sisseastumisega samal aastal. „Eksami tegemine vahetult kooli lõpus on lihtsam," lisas ta.

Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll soovitas gümnaasiumilõpetajatel kindlasti kevadel riigieksameid sooritada, kuna tehnikaülikooli sisseastumisel on laia matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemus hädavajalik.

„Igal juhul on tark riigieksamid ära teha, et lisaks Eesti ülikoolidele hoida uksed avatuna ka välismaa ülikoolides," kinnitas Voll.

Ülikoolid teatasid, et riigieksamite vabatahtlikuks muutmine ei muuda ülikoolide vastuvõtutingimusi ega ajakava.

Ainult juhul, kui mõne riigieksami toimumine lükatakse hilisemale ajale ja selle tõttu viibib tulemuste avalikustamine, vaatavad Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool vastuvõtutingimused üle.