Ettevõtte projektijuhi Alar Saluste sõnul saadeti aprillis 4 tonni põlevkivituhka Soome laborisse, kus alustatakse sellest kaltsiumkarbonaadi tootmise tehnoloogia tööstuslike katsetega. Sealseks koostööpartneriks on ettevõte Metso Outotec, kellaga koos tehakse kindlaks kaltsiumkarbonaadi tootmise detailid suurtes, kuni miljoni tonnini ulatuvates tootmismahtudes.

Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud 2025. aastasse.

„Kaltsiumkarbonaadi tootmise asukoht saab asuma Ida-Virumaal, kuid täpsem otsus langetatakse lähikuudel," ütles Alar Saluste Fortele.

Hetkel on tema sõnul sõelal erinevaid asukohti ning mitmed Ida-Virumaa omavalitsused on olnud ise väga proaktiivsed arendamaks sellealast koostööd. „Lõplik asukoht saab muidugi leitud koostöös selle omavalitsusega, kus vastav eriplaneering saab algatatud," märkis ta.

Tuhamägede tekitaja Eesti Energia on projekti partneriks selle algusest peale. „Põlevkivituhale pikaajalise kasutuse leidmine on kindlasti olnud mõlema ettevõtte põhiline eesmärk," lisas Saluste.

Kuus aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Uuringute kaasrahastajana on liitunud ka Sihtasutus Archimedes.

Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Stockholmi lähedal, Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks.

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. 1881. aastal loodud ettevõte on spetsialiseerunud taaskasutust ja ringmajandust toetavate lahenduste arendamisele ja osutamisele. Ragn-Sells Eesis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.