Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kontrollis käesoleva aasta veebruaris-märtsis mitmete koolide (3) ja lasteaedade (18) ventilatsiooni seisu ja tuvastas, et neis asutustes, kus mehhaaniline ventilatsioon olemas, suuri probleeme tegelikult polegi - mõõdetud süsihappegaasi tase oli normis ehk alla 1000 ppm-i.

Palju hullem oli seis aga neis klassides, kus õhuvahetus saab toimuda vaid akende kaudu.