„Eestis toodetud biometaan jõuab pärast tootmist üldisesse gaasivõrku," ütles Fortele gaasivõrgu teenust haldava Eleringi esindaja Rivo Veski.

See tähendab, et sõnnikust, reoveest, rohemassist ja jäätmetest biometaani tootjad pumpavad selle kas otse üldisesse gaasivõrku või surve all balloonidesse ja veavad selle ka otse klientideni või tanklate kaudu samasse üldvõrku.

Elering väljastab seejärel tootjatele biometaani eest gaasi päritolutunnistused.