2019. aastal alustas Rimis tööd toidupettuste avastamise ning kaardistamise töörühm ja see uurib näiteks seda, ega tootjad pole püüdnud toitu keemiliselt töödelda, et muuta selle värv atraktiivsemaks, maitse paremaks või saavutada hinnavõitu (lisanud meele suhkrut), võltsinud brände või esitanud vale tooteinfot.

Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa ütles Fortele, et möödunud aastal viis see rühm läbi 50 pettusevastast testi, et hinnata toidupettust Rimi omamärgitoodete hulgas.

„Tuvastasime Rimi poolt läbi viidud testidega ja pärast täiendavat kontrolli kinnitasime tõesti toimunuks ühe toidupettuse juhtumi, mis oli seotud toote valesti märgistamisega koostisosade osakaalu vigase märkimisega," tõdes Murumaa.

Murumaa ei soostunud ütlema, kes oli toojaks ja mis tootega oli tegu. Ta täpsustas vaid, et toote puhul oli tegemist segakomponentidega, mille täpset osakaalu ei ole võimalik fikseerida.

„Toote valmistamise käigus jälgitakse kindlat retsepti, mille käigus segatakse kokku viis erinevat komponenti vastavates kogustes. Automaatse pakendamise käigus võib komponentide osakaal pakendis mõnevõrra erineda. Selguse ja korrektsuse huvides otsustati komponentide osakaalu märkivad protsendid tootekirjeldusest eemaldada ning selle asemel kasutada segatud toodete soovituslikku infot vastavalt EL-i regulatsioonile," lisas Murumaa.

Juhtum läbis sisemise uurimise, testide käigus võeti juhuvalimisse kolm toodet erinevatest partiidest. Selgus, et komponentide osakaalud toote pakendis ei vastanud tegelikkusele.

„Pärast testitulemuste ülevaatamist ja võrdlemist toote spetsifikatsiooniga võeti ühendust tarnijaga. Seejärel tehti tootjale vajalikud ettekirjutused, et toote kirjelduses oleks kõik vajalik info korrektselt märgistatud," lisas ta.

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB.