Ühised e-sisseastumiskatsed 9. klassi õpilastele on sel kevadel otsustanud korraldada Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna inglise kolledž, Tallinna reaalkool ja Tallinna 21. kool. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine. Lisaks on otsustanud samad katsed korraldada Jakob Westholmi gümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium.

E-testid toimuvad matemaatikas, eesti keeles, inglise keeles ja füüsikas ning seda kõike eksamite infosüsteemis EIS.

Uurisime teste korraldavalt haridus- ja noorteametilt, kuidas on aga tagatud nende ausus ehk see, et õpilased ei kasuta kõrvalist abi ja testidest ei kujune tegelikult abistajate omavaheline võistlus kas näiteks kaamera ja mikrofon on kogu testide tegemise ajal töös ning katsete tegijate tegemisi salvestatakse?

Selgus, et e-testide tegemine on jäetud usalduse hooleks ning isikusamasus tuvastatakse vaid testide tegemise eel.

Haridus- ja noorteameti testide ja uuringute korraldamise büroo juht Auli Udde rääkis, et gümnaasiumi e-sisseastumistest on üks osa kooli sisseastumisprotsessist, mitte peamine ega ainus meede õpilaste 10. klassidesse valimisel.

„Testitulemute alusel on kõigil õpilaskandidaatidel vestlus ning eelmise aasta kogemuse põhjal võib eeldada, et vestlus on väga kaalukas osa sisse saamisel," ütles Udde. „Kui keegi õpilastest kasutab ebaausaid võtteid, siis seab ta oma usaldusväärsuse kahtluse alla juba enne gümnaasiumisse astumist ning see kindlasti talle kasuks ei tule."

Tema vastusest selgub, et testi tegemise ajal tõesti keegi ei kontrolli, kes neid tegelikult teeb ning veebikaamera suletakse kohe pärast isikutuvastust.

E-sisseastumistesti sooritamise esimene samm on kandidaadi isiku seostamine tema isikukoodiga EISi saab siseneda vaid õige isik õige isikukoodiga. Kui isik ja isikukood selles etapis ei kattu, siis talle ei avane ka võimalust testi sooritada.

Järgmise sammuna tuvastatakse isik tuvastusteenuse pakkuja Veriffi lahenduse abil, kus tööle pannakse korraks ka arvuti kaamera. Isiku tuvastamise hetkel peab õpilasel kehtima pass või ID- kaart. Muid dokumente, nt õpilaspilet, isiku tuvastamisel ei arvestata. Kaamerapilt peab olema selge ja võimaldama isiku ära tunda. Kui üks neist tingimustest on täitmata, siis õpilane taaskord testi sooritama ei pääse.

„Testid ise on kirjalikud, mistõttu pole vajadust midagi salvestada. Test on ühesuunaline, st vastaja ei saa ülesannete vahel edasi-tagasi liikuda, testide lahendamiseks on piiratud aeg, arvuti annab juhuvaliku abil ette erinevaid ülesandeid," rääkis Udde.