Forte uuris järele, kes Eesti otsustab igapäevaselt selle üle, kuhu ja mis mahus vaktsiinid terviseameti keldris asuvatest sügavkülmikutest liiguvad. Selgub, et jagajaks ei ole mitte rahva tervise eest vastutav terviseamet, vaid seda protsessi juhib hoopis tervisehoiu rahastusküsimustega tegelev haigekassa.

Nimelt on sotsiaalministeeriumi veetava COVID-19 vastase vaktsineerimise juhtrühma juurde moodustatud eraldi vaktsiinide jaotuskava töörühm, kes paneb täpsemalt paika konkreetsed eraldatavad vaktsiinikogused.

Selle jaotiskava töörühma juht on Eesti haigekassa juhatuse liige Maivi Parv, lisaks kuuluvad töörühma terviseameti, sotsiaalministeeriumi, haigekassa esindajad ja Eesti perearstide seltsi esindaja.

Mille alusel toimub aga vaktsiinide jagamine?

„Vaktsiinikoguste jaotamisel lähtutakse Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaanis paika pandud vaktsineerimise prioriteetsetest sihtrühmadest. Need on lisaks tervishoiu- ja hooldekandeasutuste töötajatele ja elanikele ennekõike kõrge ea või tervise tõttu riskirühma kuuluvad inimesed. Lisaks on veebruaris ja märtsis paralleelselt vaktsineeritud ka eesliinitöötajaid," kõlas sotsiaalministeeriumi selgitus. „Vaktsiinide jaotamisel erinevate piirkondade vahel võetakse lisaks arvesse nii epidemioloogilist olukorda erinevates piirkondades kui ka vaktsineerimisega hõlmatust, et aidata järele neid piirkondi, kus hõlmatus on madalam ja nakatumisolukord keerulisem."

Ministeerium lisas, et lähinädalatel keskendutakse ennekõike vanemaealiste ja teiste COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste, valdavalt üle 60-, 70- ja 80-aastaste inimeste vaktsineerimisele.