Kui eelmise nädala analüüsitulemused andsid lootust, et viirusekogused hakkavad kahanema, siis sel nädalal on suure koroonaviiruse sisaldusega proove isegi rohkem kui kahe nädala eest.

"Viirusekogused on kasvanud kogu Eestis, mistõttu on kindlasti mõistlik praegu kehtivate piirangutega jätkata," ütles uuringu juht Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson.

Alates sellest nädalast on reoveeuuringu tulemusi kajastaval kaardil näha ka väiksematest asulatest võetud proovide tulemused. Suuremate linnade analüüsid peegeldavad ööpäeva jooksul puhastisse jõudnud vees leiduva viirusekoguse keskmist; väiksematest asulatest võeti punktproovid, mis kajastavad viirusekogust reovees proovivõtuhetkel.

"Punktproovid on kergesti mõjutatavad sellest, kas nakatunud inimesed on proovivõtu paiku käinud tualetis. Seega on oluline vaadata väiksemate asulate tulemusi mitme nädala võrdluses, et hinnata, kas nakatunuid võib juurde tulla või on puhang vaibumas.

Punktproovides võib tõenäoliselt usaldada viiruse olemasolu kinnitavat tulemust. Samas ei pruugi viiruse puudumist näitav ühekordne proov alati tähendada, et asulas nakatunuid ei ole,“ selgitas Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, enam kui 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele väiksemates asulates.

Tartu Ülikool teeb proovide kogumisel koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja firmadega, mis käitavad linnade reoveepuhasteid. Analüüsid tehakse TÜ tehnoloogiainstituudi laborites.