Selle töövahendi abil saab tutvuda kogu Eestis paiknevate hoonetega iga nurga alt ja ruumiliselt nende ümbrust visualiseerida.

Mõlemad rakendused on aga alles arengu algusjärgus. Tulevikus lisandub nendesse võimalusi ja andmekihte, mis aitavad paremini ruumi planeerida. Maa-amet toodab lähiaastatel Geo3D strateegilise programmi alusel andmeid ja teenuseid olulisel määral juurdegi.

„Esimene avalikult kasutatav lahendus on valmis, loodame, et see leiab kasutamist nii loodusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning planeerimisotsuste tegemisel,“ märgib Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann.

Maa-ameti loodud maapinna kõrgusmudel ja hoonete ruumilised mudelid läksid esimesena käiku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) arendatud e-ehituse 3D-kaksikus, mis asub ehitisregistri keskkonnas.

See lubab vaadata, kuidas hoone sobitub olemasolevasse keskkonda, milliste piirangutega tuleks hoonet planeerides arvestada ja kuidas langevad hoonele varjud. Sellest on kasu eelkõige ehitatud keskkonda puudutavate otsuste langetamisel ja menetluste läbiviimisel.

Hoonete 3D-mudelid on loodud automaatse andmetöötlusega aerolaserskaneerimise andmetest, mida Maa-amet kogub.

Andmeid saab kuvada koos Maa-ameti teistest kaardirakendustest tuttavate andmekihtidega nagu katastripiirid ja maakasutuse kitsendused. Lisaks hoonetele näeb maapinna kõrgusmudelit, mõnes linnas aerolaserskaneerimise punktipilvi ja modelleeritud taimkatet. Ka saab erinevatest registritest hoone kohta andmeid pärida.

Kui Maa-ameti loodud hoonete 3D-kiht näitab objektide välisseinu ja detailseid katusekujusid, siis 3D-kaksikus saab seda võrrelda ehitisregistri andmete põhjal loodud hoonete ruumilise kihiga.

MKMi digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar märgib, et esialgu võib 3D-kaksik pakkuda veel siin-seal üllatusi.

„Ehitisregistris on praegu veel osa hoonetel kõrgusandmed puudu või need pole päris korrektsed. Seetõttu on rakenduses näha näiteks pilvelõhkujaid, mida Eestis tegelikult ei kohta.

Ekslike andmete visualiseerimine aitab meil registrites olevate andmete kvaliteeti parandada, sest hoonete omanikele torkab kohe silma, kui hoone mõõtmed pole kaardil korrektsed ning neil tuleb registris andmed korda teha," selgitab ta.