Terviseamet loodab eestimaalasi SARS-CoV-2 viiruse vastu laialdasemalt vaktsineerima hakata alates maist.

Selle ettevalmistamiseks algabki üleriigiline teavituskampaania, mille alla kuuluvad eelmisel nädalal avatud koroonavaktsineerimise-teemaline veeb ja Omniva vahendusel paljudesse postkastidesse jõudev infoleht.

"Kõigi Eesti inimeste olulise pingutuse toel võime saada ikkagi piirangutevabama suve, nii nagu me seda ootame,“ ütleb terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Teabelehes on selge ja ülevaatlik oluline vaktsineerimist puudutav info, aga ka viited, kust Eestis kasutatavate vaktsiinide kohta uurida.

Lanno sõnul on lisaks plaan kõigis Eesti piirkondades jagamiseks laiali saata põhjalikumad infovoldikud, mis annavad näpunäiteid vaktsiini saajale ja ülevaate vaktsineerimise protsessi kohta.

"Kasutame kõigi inimesteni jõudmiseks ja hädavajaliku selgitustöö tegemiseks võimalikult eri kanaleid sotsiaalmeediast otseteavituseni, sest koroonaviirusest jagu saamiseks on tähtis iga Eesti inimese panus. Kõige põhjalikumad materjalid leiab veebilehelt vaktsineeri.ee," lisas ta.

Pilt: Terviseamet, Sotsiaalministeerium