Eesmärk on digitaalselt kasvada ja järgmist innovatsioonilainet püüda, mis laias laastus hõlmab nutikaid pilve- ja servateenuste najal loodud mitmikpilve lahendusi ning tehisintellektil tuginevate e-teenuste intensiivsemat kasutamist.

Digitaalne transformatsioon annab valitsusasutustele tugeva stardipositsiooni, tänu millele saab vajaduse korral kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Globaalne kriisiolukord on näidanud, et digitaalne tehnoloogia ja andmed on asendamatud tööriistad valitsuste jaoks ajal, mil peab kohanema ootamatute ja äkiliste muutustega kõigi ametiasutuste üleselt.

Strateegiaid välja töötades kujutlevad paljud valitsusjuhid tulevikku, kus kodanikele pakutavad teenused on võimalikult kliendikesksed ja kasulikud. Üha enam tunnistatakse, et tugev digitaalne ökosüsteem on vundament, millele selline tulevik rajada. Praegusel kriisiajal kiirendavad valitsused oma digitaalset transformatsiooni selleks, et toetada kodukontoris olevaid töötajaid, samal ajal ka sujuvalt kodanikke teenindades.

Uued väljakutsed eeldavad kaasaegseid lahendusi

Eesti eesmärk on olnud leida viis, kuidas luua kodanikele iseteenindusel põhinev valitsus, kus kõik olulised rakendused tuginevad turvalistele pilveteenustele. Selleni jõudmiseks teeb Eesti valitsus koostööd Microsofti ja teiste pilveteenuste pakkujatega ning kohalike tehnoloogiapartneritega, et integreerida üha kaasaegsemaid pilveteenuseid, tagades samal ajal maksimaalse ohutuse läbi põhjaliku andmete liigituse ja turvalisuse analüüsi.

Digitaliseerimise protsess on aidanud valitsusel viia oma paberimajanduse osakaalu alla viie protsendi. Samuti on digitaliseerimine aidanud valitsusteenuseid automatiseerida ja vähendada füüsilise töö mahtu, see omakorda võimaldab panustada rohkem ressursse teiste oluliste projektide tarvis.

Leidub veel eeliseid – näiteks saavad ettevõtjad vaid paari tunniga registreerida uue ettevõtte e-äriregistri kaudu. See on ühtlasi üks põhjus, miks on Eestis viimase kümnendi jooksul idufirmade arv märkimisväärselt kasvanud. Lisaks sellele on Eesti valitsus tervishoiusüsteemi tõhususe edendamiseks digitaliseerinud oma kodanike terviseandmed. Eesti jätkab e-terviseandmete ja digitaalsete retseptide edendamist, et pakkuda ka tulevikus personaalset ja õigeaegset terviseteenust oma kodanikele.

Kriisivälistel aegadel peaksid riigijuhtimise strateegiad ja taktikad toetama valitsuse valmisolekut ja vastupidavust võimaliku kriisi ilmnemisel

Isegi rahulikel aegadel peavad valitsused olema valmis kodanikele kiiresti reageerivat teenust osutama. Ülemaailmses kriisiolukorras muudavad uued asjaolud digipöörde vajalikkuse veelgi pakilisemaks.

Täiuslikus maailmas oleks kriisiaegne juhtimine sarnane igapäevase juhtimisega, kus valitsused ja asutused loovad plaane ja reageerivad kiiresti proaktiivsete ja vajadusel reaktiivsete meetmetega, et pakkuda riigi kodanikele kindlustunnet.

Kuid valitsuste ajalooliselt pikaldane uute tehnoloogiate kasutusele võtmine takistab kriisile reageerimist ja paljastab puudusi suuresti alarahastatud süsteemides. Valitsused peavad olema võimelised pakkuma turvaliselt kriitilisi kodanikuteenuseid, reageerides samal ajal ka käesolevale kriisile. Teenuste korrapärane toiminine on oluline osa sotsiaalse ja kogukondliku stabiilsuse säilitamiseks.

Teenuste ajakohastamine pilvepõhise digitaaltehnoloogiaga kriisivälisel ajal edendab valitsuse ja valitsusasutuste valmisolekut ning võimaldab reaalse kriisi ilmnedes efektiivselt reageerida. Pilveteenuste paindlikkus lubab valitsustel teenuseid skaleerida ja kohandada vastavalt kasvule, ühendades ükskõik millise seadme kõikjalt ja lisavarustust kasutamata.

Pilvetehnoloogia kasutamiseks on mitmeid võimalusi. Ülemaailmse pilve- ja tehnoloogiateenusepakkuja Microsofti sõnul tasub kaaluda pilveteenustega kaasajastamist järgmistes valdkondades.

• Valitsusasutuste kaugjuhtimine. See tähendab pilvepõhiseid tooteid ja teenuseid, mis hõlbustavad turvalist koostööd ja kaugtööd kõikidele kasutajatele koos sisseehitatud ligipääsetavusteenustega.
Näide: Jaapanis asuv Kumamoto linn kasutab Microsoft Teamsi COVID-19-ga seotud töörühma koosolekuteks ja selleks, et koguda ning levitada uudiseid kriisireguleerimise ja katastroofide ennetamise büroode vahel.

• Tervishoid. Andmete kasutamine aitab tervishoiuasutustel teha informeeritud ja efektiivseid otsuseid.
Näide: Helsingi ülikoolihaiglas töötati koos Microsofti platvormide ja tehnoloogiaga välja genoomandmete varamu. See on lahendus, mis ühendab tarkvara- ja analüüsiplatvormi SERVICE ning servtöötlusprogramme ja arendab isikupärastatud meditsiini.

• Esmareageerijad. Esmareageerijate ühendamine tehnoloogia abil, mis võimaldab neil suhelda, helistada, fotosid ja videosid jagada.
Näide: Austraalia valitsus seisis silmitsi probleemiga, kuidas säilitada kontakt eneseisolatsioonis viibivate inimestega, et kaitsta kogukonda COVID-19 mõjude eest. Microsofti klienditeeninduse tehnoloogiat kasutati selleks, et luua süsteem, mis saaks konkreetsele vabatahtlikule anda konkreetse ülesande – olgu see siis kellelegi helistamine, inimese arsti juurde sõidutamine või sotsiaalse väljasõidu tegemine.

• Klienditeenuste kaugteenused. Uuendatud rakendused, robotid ja andmekogumise infrastruktuurid lihtsustavad isiklike teenuste pakkumist, jälgivad neid teenuseid ja reageerivad, kui midagi valesti läheb.
Näide: Londoni Metropolitani politsei kasutab Microsoft Teamsi, et tagada koostöö, suhtluse ja koordineerimise kaudu operatsioonide järjepidevus.

Eesti digitaalne kasv on juba mitmeid aastaid edukalt kestnud ja hetkel otsitakse uut arengusuunda. On selge, et riik ei saa edasi areneda samade vahenditega, mida kümme aastat tagasi kasutati. Uus kasvuparadigma sisaldab innovaatilisi tehnoloogiaid ja lahendusi.

Eesti keskendub tehisintellektile ja mitmikpilve lahendustele, mis on õige suund edasi ning kätkeb endas mitmeid partnerlusi tehnoloogia- ja platvormipakkujatega. Tänu erinevatele globaalsetele koostöökogemustele teiste riikide valitsustega on Microsoft usaldusväärne partner, kelle abil järgmist tehnoloogialainet püüda.