Majandus- ja siseministeeriumi ühistööna valminud eelnõu näeb ette, et tehnilise järelevalve ametile tuleb anda „uus alus sagedusloa andmisest keeldumiseks ja kehtetuks tunnistamiseks".

Seni on seadustes puudunud sätted, mis lubaks riigiasutustel keelduda raadiosageduslubasid andmast isegi kui esinevad selged viited, et selle taotleja tegevus on suunatud Eesti riigi vastu või tema tegevus ohustab riikliku julgeolekut.

Nüüd leiavad ministeeriumid, et digitaalteenused on muutunud riigi lahutamatuks osaks, milleta riik ei saa tänapäevasel viisil enam toimida, ja see suurendab võimalike rünnete mõju riigi julgeolekule.

„Side- ja infosüsteemide seotuse tõttu võib ühe elutähtsa või olulise teenuse katkemine mõjutada veel paljude teiste teenuste kättesaadavust, ühtlasi ohustada riigi toimimist tervikuna. Seega peab TTJA raadiosageduste andmisel hindama, kas sagedusloa taotleja tegevus võib ohustada riigi julgeolekut," seisab eelnõu seletuskirjas.

Seadusemuudatus anna aluse ka juba väljastatud sagedusloa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, kui raadiosageduste kasutamine sagedusloa omaniku poolt võib ohustada riigi julgeolekut.

Mis puutub muid muudatusi, siis peavad sideettevõtted tulevikus salvestama hakkama mitte ainult klientide väliseid vaid ka sisemisi IP-aadresse, et politsei saaks hakata vajadusel jälgima konkreetseid huvipakkuvaid lõppkliente, mitte aga näiteks kogu asutust või korteriühistut.

Veelgi enam: politsei on teada saanud, et sideettevõtjate juures fikseeritakse kõik mobiiltelefonid, mis mingil ajahetkel on mingi tugijaama all olnud, hoolimata sellest, kas kliendid kasutasid sel hetkel mingit teenust või mitte. Tulevikus tuleb politseiga ka selliseid andmeid jagama hakata, kui neid seaduslikul alusel nõutakse.