Muuhulgas saabus Eestisse 12 Leclerc tanki, soomukid VCBI, veoautod, naastemasinad, treilerid ja kütusetankurid. Sama laevaga saabusid ka Ühendkuningriigi jalaväe lahingumasinad Warrior ja soomustransportöörid Bulldog, maastikuautod ning kaudtulerelvad.

Varustuse ja tehnika mahalaadimise Paldiski sadamas korraldasid kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistus ning nende Ühendkuningriigi ametivennad.

„NATO lahingugrupi prantslaste kontingendi saabumine ning brittide üksuse rotatsioon annab meile taaskord võimaluse harjutada liitlaste vastuvõtmisega seotud protseduure ning arendada omavahelist koostööd. Positiivne on, et liitlased on ka sel korral otsustanud Eestisse saabumisel kasutada erinevaid transpordiliike, kasutades nii õhu- mere- kui ka maismaatransporti. See annab meile võimaluse testida koostööd erinevates sõlmpunktides ning lisaks tõestab ilmekalt, et liitlaste üksuste siirmine Eestisse toimib suurepäraselt ka pandeemia olukorras," ütles toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse ülem major Lauri Kiviloo.

Leitnant Jon Caulder NATO lahingugrupi siirmismeeskonnast ütles, et tsiviilsadama kasutamine, sellise suurusega laeva tühjakslaadimine ning masinate Tapale eskortimine kätkeb endas paljusid väljakutseid. „Ühendkuningriigil, Eestil ja Prantsusmaal on selle kõige tegemiseks erinevad regulatsioonid, aga töötame üheskoos, et leida parimad lahendused sõidukite ja tehnika laevalt mahalaadimiseks ning nende sihtkohta toimetamiseks," ütles ta.

Ligi 300 liikmeline prantsuse üksus liitub liitlaste lahingugrupiga aasta pikkuseks rotatsiooniks. Varasemalt on prantslased Ühendkuningriigi juhitavasse ja 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluvas lahingugrupis teeninud 2017. ja 2019. aastal kaheksa kuu pikkuse rotatsiooniga.

Eile Eestisse saabunud Ühendkuningriigi tehnikat hakkab kasutama märtsis Eestisse saabuv Suurbritannia maaväe Merciani rügemendi 1. pataljon mis võtab lahingugrupis juhtüksuse vastutuse üle siin hetkel teenivalt laskurrügemendi 5. pataljonilt.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani. Tapale saabus esimene lahingugrupp 2017. aasta aprillis.