Kuna me tajume oma harjumusi enamasti kas kasulike või kahjulikena, püüame neid sageli vastavalt kujundada. Levinud eelduse kohaselt võtab uue harjumuse tekitamine aega 21 päeva.
Taoline arusaam pärineb 1960. aastal ilmunud menuraamatust "Psycho-Cybernetics" (ee "Psühhoküberneetika"), mille ilukirurgist autor Maxwell Maltz märkas, et tema patsientidel kulus uue näoga kohanemiseks keskeltläbi 21 päeva.