Portaalis eesti.ee on täna ümber suunatud vaid ligikaudu 413 000 ametlikku e-posti aadressi. Nende inimeste puhul, kes aga ametlikku e-posti aadressi ümber suunanud ega ka SMS-i teel toimivat teavitusteenust aktiveerinud ei ole, on tõsine oht, et asutuste olulised teavitused ei jõua kas üldse või piisavalt kiiresti adressaatideni. Viimase näitena juhtus see nii ametlike kutsetega koroonaviiruse vastu vaktsineerimisele.

MKM leiab, et operatiivselt teostatav ja isikuid vähim koormav viis selle eesmärgi saavutamiseks on nende füüsiliste isikute, kes ei ole ise ametlikku e-posti aadressi ise ümber suunanud, sidumine Eesti rahvastikuregistrisse kantud kontaktandmetega. Ehk nende andmetega, mida inimene on ise riigile varem andnud.

Neiks andmeteks võivad olla nii rahvastikuregistris leiduv e-posti aadress kui ka telefoninumber SMS- teavituse tarbeks.

Säte näeb siiski ette, et kui isik on märkinud teabeväravas eesti.ee rahvastikuregistris sisalduvatest erineva e-posti aadressi või telefoninumbri, teavitatakse teda ametlikku e-postkasti saabunud teabest tema enda poolt teabeväravas märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril.

Uuenduse eelnõu on praegu kooskõlastamise staadiumis.