Forte uuris 5G-seadmete tootjalt ja erinevatelt ametitelt, kes konkreetselt üldse on mõõtnud või peaks mõõtma 5G saatjate mõju elusorganismidele. Tuleb neid ju tiheasutusega aladel ja isejuhtivate autode teede ääres paigaldada lausa iga 500 meetri järel ja seega saab neid tõesti olema kümnetes kordades enam kui näiteks 4G-saatjaid.

Selgus, et Eestis on mõõtmised tõesti läbi viidud, aga mitte inimkatsete tasemel vaid kontrollimaks üksnes seda, kas tekkivad elektromagnetväljad vastavad kehtivatele rahvusvahelistele normidele. Mida testide andmed täpsemalt näitasid, selgub allpool.

Saatjate tootja: meie järgime standardeid, ent ise ei mõõda

Muide, 5G saatjaid arendatakse ja toodetakse ka meie enda koduõuel - Lasnamäel asuvas Ericssoni kompleksis. Ericsson on ühtlasi üks kolmest maailma suurimast mobiilsidetehnoloogia tootjatest ning tema suurimaks kliendiks Eestis on Telia.

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko ütles hiljuti Fortele, et Ericssoni tehases jälgitakse 5G seadmete arendamisel ja tootmisel standardeid ja norme, mis on Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) poolt kehtestatud.

„Uuringuid inimmõjude kohta me ei tee," ütles Durejko.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA): teame norme, aga ise ei mõõda

TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan ütles, et seda, millised on konkreetsed näidud 5G antennide ees ja kuidas need suhestuvad normidega, selle kohta TTJAl info puudub, kuna tema ei tegele kiirguse mõju hindamisega tervisele.