Maa on viimase 20 aasta jooksul muutunud 5% rohelisemaks. Rohelist lehepinda on enam kui kahe miljoni ruutkilomeetri võrra rohkem kui 2000. aastate hakul, s.t Amazonase vihmametsade pindala suuruse territooriumi jagu.

NASA Maa-observatooriumi kogutud satelliidiandmed annavad mõista, et rohealade koguhulk on kasvanud peamiselt ambitsioonikate puudeistutamis-projektide ja intensiivpõllumajanduse arvelt eelkõige Hiinas, aga ka Euroopa Liidus, mis on Hiina ja India järel rohealade kasvu arvestuses kolmandal kohal.

Rohealade kasvu täheldasid esmakordselt satelliidiandmete põhjal USA Bostoni ülikooli teadlased 1990. aastate keskpaigas.

Toona polnud teada, et seda põhjustab peamiselt inimtegevus. Värsked avastused said võimalikuks tänu kahel ümber Maa tiirleval NASA tehiskaaslasel paikneva instrumendiga 20 aasta vältel kogutud andmetele.

Too instrument nimetusega MODIS (ingl Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) on spektroradiomeeter, mille kõrge eraldusteravusega andmed sisaldavad väga täpset informatsiooni. Tänu sellele on võimalik seirata Maa taimestikus toimuvaid muudatusi maapinnal 500-meetrise täpsusega.

Rohelise lehestikuga kaetud alade hulk on kasvanud kiirusega keskeltläbi 2,3% kümnendis, kõige kiiremini Hiinas (11%) ja Indias (7%).

Üle keskmise on rohealade hulk kasvanud veel Euroopa Liidus (5%), Kanadas (4%), Austraalias (3%), Ameerika Ühendriikides (3%) ja Mehhikos (2,5%).

Vajadus metsa-alade, eriti vihmametsade kaitsmise järele pole kusagile kadunud, kuid rohealade kasv maailmas on siiski hea uudis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid