Kosmoseprügi all mõeldakse tavaliselt Maa ümber kasutult – ja vahel teistele ohtlikult – tiirlema jäänud vanu rakettide või muude kosmosesõidukite juppe ja satelliite. Aeg-ajalt saadavad inimesed ilmaruumi siiski, nagu nähtub, muudki.

NASA usub, et 2,9 tonni akut tiirleb meie koduplaneedi ümber järgnevad kaks kuni neli aastat, langeb siis Maa atmosfääri ja põleb seal ära. ISS ise asub maast 420 km kõrgusel.

Maa ümber tiirleva kosmoseprügi hulk on kujunenud ajapikku päris suureks probleemiks ja eri asutused/firmad on püüdnud seda juba eemaldada. Kuna prügi võib orbiidil tiirelda kiirusega kuni 29 000 km/h, ähvardab see veel kasutuselolevat tehnoloogiat kokkupõrgetega.

NASA kinnitas lisaks, et akukogumil pole lootust ISS-iga hiljem kokku põrgata. Ilmselt sellest piisas, et ligi kolm tonni akusid ilmaruumi paisata.

Vanad akud ISS-ist väljaheidetuna kuskil Tšiili kohal (foto: NASA)