Keeleameti nimekonkursi eesmärk on juhtida tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele. Lisaks ettevõtte, asutuse, vabaühenduse ja õpilasfirma nimele otsib amet nüüd ilusakõlalist rahvusdomeeni, mis on lihtne ja eristuv, selge ja tähenduslik.

Samuti on oluline .ee-domeeni üheselt mõistetav kõlapilt, nii et seda on ka kuuldu alusel lihtne kirja panna.

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk: "Võõrkeelsed firmanimed moodustavad avalikus ruumis suure osa teabest. Tihti on neil ka võõrkeelne veebiaadress ja nii on kogu esmane teave ettevõtte kohta võõrkeelne.

Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning tunnustada neid, kes hindavad ja austavad eesti keelt, mis on ju ometi maailma kõige ilusam keel."

"Üha enam võib avalikus ruumis näha ja kuulda rahvusdomeene ehk sõnu, mis lõppevad tunnusega .ee. Neid võib vaadelda kui tänava-aadresse, mis aitavad meil veebis orienteeruda. Ja nii nagu meie tänavanimed on eestikeelsed, võiksid seda olla ka Eesti elanikele mõeldud veebiaadressid," lisas Eesti Interneti SA juhataja Heiki Sibul.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september. Võistluse tulemused tehakse teatavaks Emakeele Seltsi kodulehel ettevõtjate päeval 8. oktoobril.

Žüriisse kuuluvad Eesti interneti sihtasutuse, Eesti keelenõukogu, Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni, emakeele seltsi, haridus- ja teadusministeeriumi ning keeleameti esindajad.

Konkursile saab esitada domeene, mis on registreeritud ajavahemikul 14.03.2020 kuni 15.09.2021.