Fotodelt ei vaata vastu sugugi heledad ja säravad lumehanged vaid kohati tõrvakarva saastamäed, mis viitavad sellele, et kogu selle sopa koostisest võib ilmselt tuvastada pea kogu Mendelejevi tabeli. Peagi need mäed sulavad ja kogu reostus paisatakse tuulega laiali või valgub kohe kõrval olevasse randa. Vaid sajakonna meetri kaugusel paikneb ka pealinlaste üks lemmikuid talisuplemise kohti - Linnahalli rand.

Riigi keskkonnaasutused saastatud lume ladustamisele mitte mingisuguseid piiranguid ette ei näe ning Tallinna puhul on linnavalitsus selle eest nii vastutaja kui kontrollija.

„Seadusandlus otseselt lume ladustamist ei reguleeri, kuid tegevus peab olema kooskõlas üldiste veekaitseliste nõuetega. See tähendab, et vältida tuleb ohtu põhja- ja pinnavee kvaliteedile. Lumekoristustöid ja ladestusplatsidega seonduvat korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus, mistõttu soovitame pöörduda Tallinna linna poole. Eeskirjade täitmise üle teeb ka järelevalvet ennekõike kohalik omavalitsus - Tallinna linnas Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet," kommenteeris Fortele Keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi.

Sama ladustamisplats on tegelikult ka tasuline parkimisplats ja lumevaalude kõrvalt leiab sinna pikaks ajaks jäetud sõiduautosid, mis näiks justkui omaniku poolt unustatud. Küll aga mitte parkimiskontrolöri poolt, sest mõne auto esiklaasilt leiab kümneid trahvikviitungeid. Enamasti on tegemist Soome numbrimärki kandvate autodega.