Omanimelist virtuaalse privaatvõrgu teenust pakkuv Atlas VPN teatas, et nende andmetel leidis mullu aset suisa 37 186 000 000 ehk ligi 37,2 miljardit andmeleket. Paljud neist äävad kindlasti ettevõtete ja asutuste poolt ka avalikustamata.

Nagu allolevast võrdlustabelist näha, on see arv tohutult suurem kui eelnevatel aastatel. Ka 2019. a oli rekordiline (15,432 miljardit andmeleket), aga 2020. aasta tulemus oli sellest veel 140% suurem.

Enim sai "pihta" tervise- ja meditsiinisektor – 12% kõikidest andmeleketest ehk 484 häkkimist, mis on eelneva aasta tulemusest tegelikult isegi 5% võrra pisem. Teiseks tuli IT (11%), kolmandaks finants ja kindlustus (10%).

Veidi üle kolmveerandi andmeleketest (77%) sündis väliste ründajate tõttu, veidi üle kuuendiku (16%) siseohtude süül.

Kergendusena mõjub tõsiasi, et enamik (82%) andmeleketest seostus kõigest viie suurema juhtumiga, mis kõik sündisid halvasti konfigureeritud ehk üles seatud andmebaaside või teenuste tagajärjel. Kõige sagedamini lekkisid andmetüüpidest nimed (46% leketest) ja e-postiaadressid (32%).

Lisaks on tegelike lekkejuhtumite arv mulluse ja tunamulluse aasta võrdluses ligi poole võrra ehk 48% vähenenud (3932 vs 7553).