Videos vaadatakse lähemalt, kuidas:

  • eristada lineaarfunktsiooni ruutfunktsioonist
  • kasutada ruutvõrrandi valemit
  • leida graafiku nullkohad ja haripunkti koordinaadid
  • vältida lihtsaid vigu graafikute joonestamisel