Elektriauto laadimistaristu paigaldamise nõuded hakkavad kehtima kõikidele uutele ja renoveeritavatele hoonetele, mis on varustatud enam kui kümme parkimiskohaga.

Uute mitteelamute puhul tuleb elektriautode laadimist võimaldava juhtmetaristuga varustada vähemalt viiendik parkimiskohtadest ning paigaldada tuleb vähemalt üks laadimispunkt.

Uute elamute puhul tuleb aga kõik parkimiskohad varustada juhtmetaristuga, et tagada parkimiskohtade omanikele võimalus tulevikus paigaldada elektriauto laadimispunkt, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Mis puutub täpsemalt hoonete rekonstrueerimist, siis kehtivad sama reeglid, mis uute hoonete püstitamisel, aga taristu tuleb paigaldada juhul, kui rekonstrueerimine hõlmab ka parklat või hoone/parkla elektrisüsteemi.

Juba olemasolevatele mitteelamutele, mida pole plaanis renoveerida, on määratud üleminekuaeg. Kui hoone teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 20 parkimiskohta, peavad olema varustatud vähemalt ühe laadimispunktiga 2025. aasta alguseks.

„Paljud kaubanduskeskused ja tanklad on juba ise vabatahtlikult parklatesse laadimistaristud paigaldanud, aga sellest kindlasti ei piisa ja laadimiskohti tuleb juurde tekitada," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Laadimistaristu paigaldamist reguleerib ehitusseadustik ning selle täitmist hakkavad jälgima kohalikud omavalitsused ehituslubade menetlemisel.

INTERVJUU

MKMi keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht Erkki Seinre

Kas ma teen õige järelduse, et laadimispunktid tuleb panna kõigi korterelamute juurde, mille ümber on vähemalt 10 parkimiskohta? Mitu neid laadimispunkte tuleb sellise maja juurde panna?

Korterelamute puhul tuleb esialgu igale parkimiskohale paigaldada juhtmetaristu, mitte laadimispunkt. See rakendub uute hoonete ehitamise ja olulise rekonstrueerimise korral. Olulise rekonstrueerimise puhul tuleb seda teha siis, kui rekonstrueerimistegevus hõlmab kas parklat või siis hoone või parkla elektrisüsteemi. Tähtaega elamu juurde laadimispunkti rajamiseks ei ole määratud, küll aga tagatakse nõnda parkimiskohtade omanikele võimalus tulevikus paigaldada hõlpsalt laadimispunkt.

Kuidas hakkab toimuma laadimise eest maksmine korterelamute juures - laadimine saab toimuma nähtavasti ühistu üldisest elektrivõrgust?

See on korteriühistu enda otsus, kuidas taristu kasutusele võtta. Üks variant on paigaldada laadimispunktid, mis on kohese maksmissüsteemiga. See väldiks olukorda, kus naabermajade elanikud kasutaksid laadimisteenust tasumata ning kulu jääks laadimispunkti paigaldanud korterelamu elanike kanda.

Laadimispunktid kaubanduskeskuste juures: muud võimalust vist pole, kui teha lepingutdEleporti või Voltiga - kaubanduskeskus ise ei saa hakata laadimisteenust osutama?

Ühe võimalusena võib kaubanduskeskus paigaldada ise laadimispunktid ning osutada laadimisteenust. Laadimistaristu omamine ja käitamine keelatakse peagi jõustuva elektrituruseaduse kohaselt vaid jaotusvõrguettevõtjale, et võimaldada elektriturule tulla kõigil laadimistaristuga tegeleda soovijatel. Teise variandina võib kaubanduskeskus sõlmida lepingu mõne laadimistaristu teenusepakkujaga. Mõlemal juhul käib teenuse osutamine läbi kaubanduskeskuse vooluvõrgu ning laadimispunktide küljes on vajalikud mõõteseadmed.