Uute nõuete järgi tuleb sideettevõtjal elektrikatkestuse puhul tagada autonoomne elektritoide oma sidevõrgus näiteks vähemalt 24 tunniks sellele sidevõrgu osale, mille kaudu kasutab sideteenuseid enam kui 200 000 kasutajat ja vähemalt 16 tunniks sellele osale, mille kaudu tarbib teenust 30 001 kuni 200 000 kasutajat.

Vähemalt kuus tundi tuleb telekomiettevõtetel hoida elektrikatkestuse korral püsti lauatelefonide või püsiinternetiteenus (ehk mitte mobiilne internet), kus neil teenustel on 200 kuni 30 000 lõppkasutajat.

Kõige suuremat osa Eestit puudutab aga määruse punkt, mis ütleb, et lii linnas kui maal tuleb telekomiettevõtetel oma mastide autonoomne elektritoide tagada vähemalt kaheks tunniks sellisele sidevõrgu osale, millest sõltub mobiiltelefoniteenuse kättesaadavus 100 kuni 30 000 kasutajale. Seega valdavas osas Eestist saab elektrikatkestuste korral olema mobiilikõnede ja SMS-ide teenus olema tagatud 2 tundi. Mobiilse interneti võivad telekomiettevõtted kohe kinni keerata.

Kõik need nõuded jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril, kuni sinnamaani pole telekomiettevõtetel kohustust mobiilivõrke elektrikatkestuste korral üleval hoida. Aastat 2024. tuleb kuni 30 000 kliendiga aladel hoida teenus püsti kuus tundi väljaspool asulaid ja kolm tundi asulates.

Viimati tõusetus teema teravalt päevakorrale 2019. aasta jaanuaris Saaremaal, kus Kuressaare piirkond jäi ligi pooleks päevaks elektrita. See viis rivist välja paraku ka suure osa mobiiliettevõtete tugijaamu ja nii jäid infosulgu ka paljud elanikud ja ametnikudki.

Akud ja generaatorid lähevad maksma miljoneid

MKMi hinnangul on sideettevõtjatel Eestis 4500 tugijaama. Kui mobiiltelefoniteenus tuleb tagada vaid õues, siis on seda võimalik teha 1000-1200 tugijaamaga ning 650-800 asuvad neist väljaspool linnu.

Autonoomne elektritoide on neile võimalik tagada kas elektrigeneraatori või akude baasil. Kuue tunni autonoomse elektritoite tagamiseks on vajalik varustada tugijaam 16 akuga ning nende hinnanguline eluiga on 4-5 aastat ja ühe aku hind kuni 200 eurot tükk. Generaatori arvestuslik hind on koos paigaldusega 12 000 € ning eluiga vähemalt 10 aastat.

MKM on välja arvutanud, et väljaspool linnu asuvate tugijaamade akud ja generaatorid lähevad telekomiettevõtetele iga 10 aasta tagant maksma 8,72 miljonit eurot juhul, kui tagatud peab olema 6-tunnine toimimine elektrikatkestuse korral. Kui nõue kehtiks kõigile Eesti 4500 tugijaamale, siis oleks see summa 50 miljonit 10 aasta peale.

Igal juhul on selge, et need investeeringud tuleb kinni maksta telekomiettevõtete klientidel.

Määrusega kehtestatakse telekomidele ka tähtajad rikete kõrvaldamiseks, kui need pole tingitud elektrikatkestusest.

Tähtajaks on kaheksa tundi, kui rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud üle 200 000 lõppkasutaja. 16 tunni jooksul tuleb rike kõrvaldada, kui rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud 30 001 kuni 200 000 lõppkasutajat, ning 24 tunni jooksul, kui rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud 1000 kuni 30 000 lõppkasutajat