Selle platvorm rajaneb kuuel hea kallistuse eeldusel, nendeks on soojus, pehmus, inimesele vastav suurus, partneri nägemine, kallistuse haarde kohandamine ja embusest vabastamine just õigel hetkel, vahendab ERR Novaator Kristjan Porti tehnikakommentaari Raadio2-s.

Kallistava roboti uuem prototüüp näeb lähenevat inimest, tõstab käed kallistuse ootel ja küsib, kas tohib tulijat emmata. Esialgu on testitavate inimeste tagasiside olnud positiivne. Isegi nauditav, kui uskuda enam kui 30 testijalt saadud üksikuid hinnanguid.

Tagasiside põhjal tehtud peenhäälestamise järel kavandatakse inimestele suunatud uuringut. Eesmärk on selgitada, kuidas reageerivad roboti kallistusele inimeste kehad.