Selgub, et sellise asjaga Reio Vare oma perefirmas tegelebki. Miks ja kuidas, uurisime talt järele.

Kas LiveNature'i tegevuse (üks) eesmärk on mobiilimastide all olevat maad ostes kuidagi loodust kaitsta? Firma nimi justkui viitab sellele – eesti keeles Elusloodus.

Nimi on selles mõttes suvaline, et algselt asutasime ettevõtte teise mõttega, mis ei läinud käima, ja me pole lihtsalt nime muutnud. Mobiilimastide aluse maa peale sattusime juhuslikult aastal 2009.

Teie koduleht on üllatavalt tagasihoidliku välimusega, kas see on taotluslik? Ainult põhiinfo, ei mingit glamuuri.

Glamuuriga arveid ei maksa, sel puudub funktsioon.

Mida maaga pärast ostmist teete?

Absoluutselt mitte midagi. Maa peal toimetamise õigus ehk sisuline valdus on mobiilioperaatoritel, kes selle rendivad. Meie lihtsalt omame seda maad ja kogume lepingujärgset tasu.

Kas hiljutine reklaam tõi kliente juurde? Või leiavad maamüüjad teid pigem ise üles?

Pigem leiavad ise üles.

Kas mobiilioperaatorid pole ise huvitatud maatükke ostma, kuhu maste püstitavad – miks just rentida?

Üldjuhul ei ole, sest nende ootus omakapitali tootlusele on liiga kõrge, et kinnisvara bilansis hoida.

Mis kohustused maaomanikul mobiilioperaatorite ees on? Võsa piiramine? Rendilepingud on ilmselt pikaajalised?

Rendilepingud on üldjuhul aastakümnete pikkused, valdavalt 25-50 aastat. Maaomanikul on kohustus operaatorit mitte segada. Kinnistu hooldus on üldjuhul operaatori kohustus.

Mida te arvate 5G mobiilsidest, mis Eestis, tõsi küll, veel lapsekingades?

Loodan, et läheb käima ja võimalikult kiirelt, sest see loob suurel hulgal võimalusi paljudele Eesti ettevõtetele. Me isegi ei oska kõiki teenuseid ette kujutada, mis selle tehnoloogia baasil toimima hakkavad.

Kas mobiilimasti-maa rentimise valdkonnas tegutseb mitmeid firmasid/isikuid või on selline äri tihtipeale juhuslik – kellelgi oli maatükk, mobiilioperaator pöördus rendisooviga ta poole?

Üldjuhul on sellise kinnistu omand just teie kirjeldatud viisil juhuslik. Peale minu on veel kaks isikut, kellel on rohkem kui üks selline kinnistu. Ühel alla kümne, teisel alla viie.

Reio Vare

Kas ja kuidas mobiilioperaatorid hoolitsevad kuidagi selle eest, et maa rentijad ei saaks liiga ahneks minna – hakata näiteks aeg-ajalt hinda tõstmanagu üürikorterite puhul? Või on iga-aastane renditasu seotud kindlate teguritega (kordajad, majandusnäitajad vms)?

Leping on pikk ja kõik tingimused selles fikseeritud. Iga-aastane tasu on kirjas ja selle muutumise tingimused samuti.

Näiteks mõne kinnistu puhul saab tasu iga aasta tarbijahinnaindeksi (THI) muutumise järgi korrigeerida. Mõne kinnistu puhul saab korrigeerida näiteks iga kahe, kolme, viie või seitsme aasta tagant – olgu siis THI või mõne muu muutuja järgi.

On ka kinnistuid, kus tasu lepingu lõpuni korrigeerida ei saa, aga selliseid on vähe. Kõik oleneb sellest, kuidas algne maaomanik on operaatoriga läbi rääkinud. Ehk operaatoritel puudub risk ettenägematuks kulude kasvuks lepingu lõpuni.

Selle äri sisuline olemus on, et maaomanik on telekomisektori kapitalistruktuuris seeniorkiht (madalaima riskiga osa kapitalistruktuuris). See on pigem fixed income- kui kinnisvaraäri, lihtsalt instrumendid käibivad kinnisvara vormis.

Millised rahad mobiilimasti-maa-rendi vallas liiguvad?

LiveNature maksab maatükki ostes kuni 11-kordse aastatasu, mida omanik mobiilioperaatorilt ise saanuks. Selline tehing tasub meile ära 10-12 aasta jooksul.

Enamasti on mastialused maatükid 4000-5000-ruutmeetrised ja mobiilioperaatorid maksavad rendiks 700 kuni 10 000 eurot aastas. Aga on tasusid ja pindalasid, mis väljuvad sellest vahemikust ükspuha kummas suunas.