„Ohtlikest toodetest kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX kaudu on laekunud teade RECARO kaubamärki kandvate Tian Core ja Tian Elite laste turvaistmete ohtlikkusest," andis amet teada.

Teate kohaselt võib laste turvaistme vöö osaliselt tooli küljest lahti tulla, mille tulemusena ei pruugi turvafunktsioon olla enam täielikult tagatud ning vigastuste oht lapsele on suurem.

Tooted ei vasta seega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EC üldise tooteohutuse kohta.

Ohuteade puudutab neid RECARO Tian Core ja Tian Elite turvaistmeid, mille tüübikinnitusnumber on 04301383 ning seerianumber jääb Tian Core mudeli puhul vahemikku 00000001­-00001722 ja Tian Elite mudeli puhul vahemikku E00000001­-E00004953.