3. veebruaril kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon sõnastas soovitused euroliidus müügiloa saanud AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamiseks Eestis.

Komisjon soovitab kasutada vaktsiini alla 70-aastate inimeste vaktsineerimiseks ja teist doosi kaheksa nädalat pärast esimest. Kui andmed täienevad, võib komisjon soovitusi muuta.

Andmed AstraZeneca vaktsiini efektiivsuse kohta vanematel kui 70aastastel on vähesed; uuringud sihtrühmas jätkuvad. Kliiniliste uuringute andmed näitavad head immunogeensust samas ka enam kui 65aastastel, ka olid vaktsineerimisega seotud reaktsioonid kergemad-harvemad kui noorematel.

Riigid lähenevad AstraZeneca vaktsiini puhul vanuse ülempiiri seadmisele erinevalt, enamasti riigis kokku lepitud riskirühma määratlusele, mis Eestis on alates 70. eluaastast (k.a). Soome on valinud samasuguse lähenemise.

Kliiniliste uuringute põhjal on AstraZeneca vaktsiin efektiivne raskete COVID-19 juhtude ennetusel (kliinilistes uuringutes neid vaktsineeritutel ei esinenud) ning selles osas erinevust võrreldes teiste EL-i müügiloa saanud COVID-19 vaktsiinidega ei ole.

Sümptomaatiliste haigusjuhtude ennetusel on vaktsiini efektiivsus 60%: vaktsineerimine hoiab ära sümptomaatilised haigusjuhud vähemalt kuuel juhul kümnest.

Asümptomaatilise nakkuse ärahoidmise kohta pole hetkel piisavalt andmeid, nagu teiste EL-is müügiloa saanud COVID-19 vaktsiinide puhulgi.

Kaheksa nädalat süstide vahel on optimaalne aeg, sest jätab ruumi manustada teine doos enne 12. nädalat (pikim lubatud aeg kahe doosi vahel), kui see peaks mingil põhjusel edasi lükkuma.

AstraZeneca koroonavaktsiinil on tänu leebematele säilitustingimustele seniste (Moderna ja Pfizer/BioNTech'i omade) ees eelis – seda saab vaktsineerimiseks kuhugi viia, näiteks koju, kui süsti ootav inimene ei saa liikuda.

AstraZeneca vaktsiini esimene saadetis jõuab praeguse info järgi Eestisse 7. veebruaril ja selles on 7200 doosi. COVID-19 vastase vaktsineerimise juhtrühm otsustab nende jaotamise sihtrühmade ja vaktsineerijate vahel lähipäevil.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava jt vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon. Sinna kuuluvad immunoloogid, allergoloogid, infektsionistid, pere- ja lastearstid, õed ning lisaks terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.