Ettevõte pakub Leedus ja Lätis mobiilset ja püsiinternetti ning tasulisi teleteenuseid, Eestis on ta esindatud TV3ega samu omanikke jagades. Ettevõtet kontrollib USA investeerimisfirma Providence Equity Partners LLC.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kinnitas Fortele, et Bite Group on temaga ühenduses olnud ja 5G teemade vastu huvi tundnud.

„BITE Group esindajad on TTJA-ga kohtunud ja väljendanud enda huvi Eesti sideturu, 5G ning 3,6 GHz sageduslubade konkursi suhtes. BITE esindajad esitasid erinevaid praktilisi küsimusi, mis võivad tekkida turule sisenemisel," ütles ameti esindaja Airi Ilisson.

Ta märkis, et Eesti sideteenuste turule tulek on ettevõtte enda otsus ega vaja eraldi TTJA poolt loa saamist.

„Eesti turg on võrdselt avatud kõigile sideettevõtetele. Veelgi suurenev konkurents sunniks kõiki turuosalisi pingutama ning pakkuma tarbijatele üha paremat kliendikogemust," rääkis Ilisson.

Eesti riigi praeguse plaani kohaselt jagade 5G sagedused oksjonil välja nelja huvilise vahel. Lisaks Teliale, Elisale ja Tele2le on sellel osalemise vastu huvi üles näidanud ka hetkel 124 060 euro suuruse maksuvõlaga ettevõte Levikom.

5G võimaldab pakkuda nii ühildatud teenuseid olemasolevate mobiilivõrkudega (4G) kui iseseisvaid teenuseid (asjade internet).

5G kasutuselevõtt on Eestis takerdunud, kuna valitsus pole suutnud vastu võtta selle eelduseks olevat sidevõrkude turvalisuse määrust. Määrust nõuavad julgeolekuasutused, et selle abil sideturult eemal hoida poliitiliselt sobimatute riikide tehnikatootjaid.