CGI Eesti allkirjastas mullu novembri lõpus koostöölepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA), et läbi viia projekt „Digitaalne lahendus kosmosemissioonide maapealse osa projekteerimiseks“ (ingl Advanced Digital Ground Segment Engineering; ADGE).

CGI Eesti juhib projekti raames konsortsiumi, kuhu kuuluvad ka Saksa ja Šveitsi tehnoloogiaettevõtted. Hankelepingu kogumaksumus on 1,3 miljonit eurot.

„Kosmosemissiooni, sealjuures maajaama disain, on keeruline protsess, mis klassikaliselt hõlmab palju paberitööd,“ selgitab CGI kosmosevaldkonna juht Martin Jüssi. „Missiooni eri komponente, näiteks satelliidil asuvaid instrumente, maajaamu, andmearhiive ja infosüsteeme disainivad ning arendavad inseneride meeskonnad."

Selle käigus töötatavd nad välja hulgaliselt nõudeid ning neist tulenevaid spetsifikatsioone sisaldavaid dokumente, mille ajakohasena hoidmine on aeganõudev ja keeruline. Seetõttu on suurenenud risk teha tööprotsessis inimlikke vigu.

"Vigade võimalus tuleb aga miinimumini viia, sest vigade tagajärjed on karmid ja kulukad. Just seetõttu kulub ka kvaliteedikontrollile palju töötunde ja raha. CGI Eesti tarkvaralahenduse eesmärk on kvaliteedikontrollile kuluvat aega ja raha säästa,“ selgitab Jüssi.

Olemuselt on kosmosemissioonid väga keerulised süsteemide süsteemid, mille paljud osad on tarkvara toel automatiseeritud. See kehtib nii missiooni läbiviimise kui ka missiooniprotsessi disainimise kohta.

Viimane peab vastama rangetele standarditele, mille ESA kindlaks on määranud. Tänu sellele ongi võimalik luua tarkvara, mis muudab kosmosejaama kavandamise protsessi digitaalseks – paberipõhiselt lähenemiselt minnakse üle mudelipõhisele.

Inseneritiimid loovad ühiselt veebipõhises keskses süsteemis kosmosemissiooni digitaalse mudeli ja täiustavad seda tsüklite kaupa, kuni jõutakse piisavalt hea tulemuseni. Siis kinnitatakse disain ja asutakse reaalselt satelliidi ja missiooni maapealse osa ehitamise kallale.

Projekt ADGE algas möödunud novembris ja kestab 18 kuud. Selle aja jooksul kogutakse tarkvara loomiseks infot erinevatelt kosmosemissioonide korraldamisega seotud osapooltelt, arendatakse tarkvara ja valideeritakse seda reaalselt kavandatava kosmosemissiooni peal. CGI Eesti vastavas tiimis on praegu 21 liiget.

Sama meeskond tegeleb ka muude kosmosevaldkonna projektidega, mille tellija on põhiliselt ESA, kuid samuti Soome meteoroloogiainstituut (FMI) ja erinevad Eesti avaliku sektori asutused. CGI andis panuse ka Eesti esimese kuupsatelliidi ESTCube-1 missioonijuhtimistarkvara arendusse.

Eesti ettevõtted saavad täita Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) tellimusi tänu sellele, et Eesti riik on ESA liige ja panustab selle eelarvesse. ESA ja Eesti ettevõtete vahelisi suhteid koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juures tegutsev Eesti Kosmosebüroo.

CGI kontsern on üks maailma suurimaid IT- ja ärikonsultatsiooni ettevõtteid. Eesti turul on CGI tegutsenud üle 25 aasta ning praeguseks töötab CGI Eesti Tallinna ja Tartu kontorites üle 190 inimese.

CGI peakontor on kosmoseprojektidega tegelenud juba üle 30 aasta. CGI Eesti üksus on tegelenud kosmosetehnoloogiaga alates 2010. aastast.