Tallinna Transpordiameti hinnangul juhtub Tallinnas aastas u 200-250 liiklusõnnetust, kus saavad kahjustada linnale kuuluvad liiklusmärgid, foorid, teepiirded jm liikluskorraldusvahendid ning mille puhul ei ole võimalik tuvastada kahju tekitajat.

Sellised vahendid pole kindlustatud, sest liikluskindlustuse seaduse järgi hüvitatakse liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjud õnnetuse põhjustaja kindlustusseltsi poolt.

Erandi moodustavad aga sellised juhtumid, kus õnnetuse põhjustaja põgeneb ja politsei ei saa teda tabada. Sel viisil tekkinud kahjud – keskmiselt 3000 eurot kuus – kannab linn, lisaks tuleb iga juhtumi puhul kahjukannatajal tasuda 150 euro suurune omavastutus.

„See on liikluskultuuri küsimus, et liiklejad mõistaksid: mida ise teeme, tuleb kas liiklusõnnetuse või rahalise kuluna meieni tagasi. Maksame kõik ühiselt läbi liikluskindlustuspoliiside õnnetusjuhtumitega tekitatud kulusid kinni.

Aga ükski raha ei asenda head tervist ega anna tagasi kaotatud elusid. Seetõttu olgem linnaliikluses ettevaatlikud ja teistega arvestavad, eriti oluline on see praegustes muutlikes talveoludes,“ ütleb Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Tallinnal on kokku ca 35 000 liiklusmärki, 387 liiklusfoori, 180 liikluskaamerat, 28 liiklusvoogu jälgivat loendurit ning tuhandeid metallist teepiirdeid ja bussiootepaviljone.

Olenevalt liikluskorraldusvahendi keerukusest võib selle remondi peale kuluda 100 kuni 25 000 eurot, sh keerulised kaevetööd ja remondile kuluv aeg.

Tallinna Transpordiamet kutsub üles teavitama rikutud liikluskorraldusvahenditest ja puuduvatest kaevuluukidest linna lepingupartneri AS Signaal dispetšerteenistust telefonil 6563535 või e-postil info@signaal.ee.