RMK Külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo ütles Fortele, et 2021. aasta suuremate rekonstrueerimistöödena või nimetada Rebasemõisa vaatetorni valmimist ning Rannametsa-Tolkuse õpperaja ja vaatetorni ning Tabasalu õpperaja ja Iisaku mäe külastustaristu valmimist.

Kui rääkida lähemalt näiteks Tabasalu õpperajast, siis valgustust ei ole sinna veel küll tulemas, aga rekonstrueeritakse trepid ja värav (seda liigutatakse ligi 20 meetrit), piirded, infotahvlid ja kõik kolm lõkkekohta.

„Lisaks varem kasutatud puidule lisandub ka metalli, mida kasutatakse ühiselt või eraldiseisvalt (värav, infotahvlid). Metall on pangapealsetes tingimustes puidust oluliselt vastupidavam ja seetõttu ka parem lahendus. Kohati nihkub ka raja trass astangust kaugemale, ohtlikesse kohtadesse lisame piirded," kirjeldas Rammo Tabasalus tehtavaid töid. „Olemasoleva paekivisse raiutud trepi asukohale on kavandatud uus kuumtsingitud terasest keevisrestidel trepp. Samuti rekonstrueeritakse olemasolev puitkonstruktsioonil metallastmetega trepp ja sild kogu ulatuses kuumtsingitud keevisrestidega metalltrepiks ja metallsillaks."

Mis puutub teistesse objektidesse, siis valmivad Tiksoja lõkkekoht ja matkarada Tartumaal, Suur Taevaskoja sild ning Palojärve telkimisala ujuvsild Põlvamaal, Rebasemõisa õpperada Hiiumaal. Samuti rekonstrueeritakse Kõnnu-Suursoo vaatetorn Harjumaal.

Põhjalikud rekonstrueerimistööd algavad Meremõisa telkimisalal Harjumaal ja Sääretirbi telkimisalal Hiiumaal.

„Nimetamist väärivad veel külastustaristu terviklikud projekteerimistööd Naissaarel ja Männikjärve matkarajal, samuti Tellingumäe vaatetorni projekti valmimine. Uued sillad ja trepid valmivad Kirna, Tilleoru ja Murrumetsa loodusradadel ning täielikult rekonstrueeritakse Oru pargi sadamasild, mis kindlustab pargi tervikliku kasutamise," rääkis Rammo.

Külastuskorralduse tegevusteks kulus RMKl ka mullu 6,9 miljonit eurot ning 2019. aastal oli see number 6,5 miljonit.