Naiste võim Eestis on pikemas vaates naasmine juurte juurde. Tuhat aastat tagasi olid Eestis valitsejateks nii naised kui ka mehed ning just naised võisid olla need, kes andsid sõjapealikele ja teistele meestele käske, kirjutab Tallinna ülikooli ajaloodoktorant Kristjan Oad.

Sageli arvatakse, et enne 20. sajandit naised riigivalitsemises ei osalenud. Valdavas enamikus maailmast see enamasti nii oligi. Küll aga olid asjad teisiti 11.-13. sajandi Eestis.