Keskkonnaagentuur soovitas 2020. aastal küttida 4300 põtra, jahindusnõukogud otsustasid Eestis seada küttimismahuks 4623. Kokku küttisid jahimehed aga 4809 põtra.

2019. aastal kütiti Eestis kokku 6305 põtra ja 2018. aastal 7163 põtra. Seega kütiti 2020. aasta põdrajahihooajal kolmandiku võrra vähem põtru kui 2018. aastal.

Eesti jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnul peaksid jahindusnõukogud edaspidi väga tõsiselt jälgima, et küttimismahtude määramisel arvestataks Keskkonnaagentuuri ulukiseire soovitusi.

„Tulenevalt metsakahjustustest oleme põtrade arvukust vähendanud ja üle pika aja on neid alla 10 000. Võrreldes 7 aasta taguse ajaga on nende arvukus kaks korda väiksem ja sellest alla poole me kindlasti ei tohi minna," ütles Puust.

EJSi juhatuse liikme ja sõraliste küttimisstatistika kokkuvõte autori Priit Vahtramäe sõnul ei tohi algaval hooajal kindlasti küttida üle juurdekasvu. „Eriti oluline tagamaks põdrapopulatsiooni loodusliku struktuuri on küttimisel järgida õiget soolist ja vanuseliselist vahekorda. See omab asurkonna jaoks väga suurt tähtsust," selgitas Vahtramäe.

Möödunud jahihooajal kütiti enim põtru Pärnumaal (600), rohkelt kütiti ka Harjumaal (483 põtra), Viljandimaal (419 põtra) ja Raplamaal (402 põtra).